Колено М пласт 50×87°30'


Колено  М пласт 50×87°30'
 Колено 110×87°30'.jpg
Технические характеристики Колено  М пласт 50×87°30'
αDnSZ1Z2L1L2
87°30' 1103.259695850← Назад в раздел