Колено М пласт 50×67°30'


Колено  М пласт 50×67°30'
Колено 50×67°30'.jpg
Технические характеристики Колено М пласт 50×45°
αDnSZ1Z2L1L2
67°30'502.517225150← Назад в раздел