Колено М пласт 110×87°30'


Колено  М пласт 110×87°30'
в
Технические характеристики Колено  М пласт 110×87°30'
αDnSZ1Z2L1L2
45°502.5--5047← Назад в раздел