Колено М пласт 110×67°30'


Колено  М пласт 110×67°30'
Колено 110×67°30'.jpg
Технические характеристики Колено  М пласт 110×67°30'
αDnSZ1Z2L1L2
67°30'1103.241536256← Назад в раздел